Vi bidrar med helhetslösningar som möjliggör självlärande och hållbara organisationer – för ett sundare samhälle.

Varför vi finns

Om psykisk ohälsa kostar Sverige 80 miljarder varje år – då har vi en bra anledning att förbättra den.

Läs mer om oss

Här loggar du in

Ord om oss

Urban E Linder

VD, Karlskogahem

Inom Karlskogahem är det självklart att alla i vår organisation ska trivas, må bra och vara engagerade i sina arbetsuppgifter. För att mäta hur vi lyckas med det använder vi oss av Wingspans CHR Assessment som ger oss exakta och pålitliga uppgifter att arbeta målinriktat utifrån. Kostnadseffektivt och enkelt.

Daniel Larsson

Unnaryd Modell

I vår bransch krävs högsta kvalitet, då vi konkurrerar med de bästa i Europa. Här är Wingspans CHR Assessment ett självklart val för att mäta hur vår organisation mår. Vi har inte råd att gissa. Vi måste veta. CHR Assessment ger oss hög precision och noggrannhet, både när det gäller assessment, analys, resultat och åtgärdsförslag.

Olle Rydqvist

VD, PE Accounting

Vi vet att våra medarbetares välmående är avgörande för att nå våra mål. Här är Wingspans CHR Assessment den bästa lösning vi hittat på marknaden för att säkerställa den utvecklingen.

Linda Take

VD, Mericon

För oss räckte det inte med att ha en positiv känsla kring vårt företagsklimat. Vi ville veta. Där är medarbetarsamtal en självklarhet – men inte ett tillräckligt underlag. Med Wingspans erfarenhet och kartläggning fick vi en tydlighet kring vad vi är bra på och kunde ringa in vår förbättringspotential.

Utvärdera engagemanget är en sak. Vi lyfter det till en framgångsfaktor.

I takt med att organisationers komplexitet tilltar så ökar ansvaret på HR-avdelningen. Därför finns Wingspan. Vi vet att en sund arbetsmiljö driver självledarskap som skapar framgång för organisationen – och vi har lösningarna för att utveckla den.

Wingspan ger moderna organisationer ett enkelt system för att möta “det nya normala” och arbeta med Corporate Health Responsibility på en strategisk nivå. CHR Assessment ger en djupgående helhetsbild av organisationens hållbarhet och förbättringspotential.

Med tydliga rapporter och digitala utbildningsprogram stärker vi organisationens förutsättningar för självlärande och säkerställer förändring.

Läs mer om vårt erbjudande

Föredrar du ett mer traditionellt format? Vi har samlat det allra viktigaste om oss i vårt faktablad.

Boka oss

Vill du ha hjälp?

Boka in oss.

Gratis.