Vi vet hur du som arbetsgivare skapar hållbara resultat och god avkastning på er viktigaste investering.

CORPORATE HEALTH RESPONSIBILITY

CHR plattformen säkerställer att ni investerar i rätt insatser för er verksamhet och organisation

CHR ger värde för alla led i en organisation:

För investerare/ägare och styrelse
En årlig HR Due Diligence av humankapitalet oavsett storlek på organisation

För VD och Ledare
Analys och rapport som ställer diagnos och genererar konkreta förbättringsförslag. Stöttande mallar och verktyg för att underlätta i det operativa arbetet med era talanger.

För medarbetare
Individuell resultatrapport

Här loggar du in

Utvärdera engagemanget är en sak. Vi lyfter det till en framgångsfaktor.

I takt med att organisationers komplexitet tilltar så ökar ansvaret på HR-avdelningen. Därför finns Wingspan. Vi vet att en sund arbetsmiljö driver självledarskap som skapar framgång för organisationen – och vi har lösningarna för att utveckla den.

Wingspan ger moderna organisationer ett enkelt system för att möta “det nya normala” och arbeta med Corporate Health Responsibility på en strategisk nivå. CHR Assessment ger en djupgående helhetsbild av organisationens hållbarhet och förbättringspotential.

Med tydliga rapporter och digitala utbildningsprogram stärker vi organisationens förutsättningar för självlärande och säkerställer förändring.

Läs mer om vårt erbjudande

Föredrar du ett mer traditionellt format? Vi har samlat det allra viktigaste om oss i vårt faktablad.

Boka oss

Vill du ha hjälp?

Boka in oss.

Gratis.