Vi bidrar med helhetslösningar som möjliggör självlärande och hållbara organisationer – för ett sundare samhälle.

Varför vi finns

Om psykisk ohälsa kostar Sverige 80 miljarder varje år – då har vi en bra anledning att förbättra den.

Läs mer om oss

Här loggar du in

Utvärdera engagemanget är en sak. Vi lyfter det till en framgångsfaktor.

I takt med att organisationers komplexitet tilltar så ökar ansvaret på HR-avdelningen. Därför finns Wingspan. Vi vet att en sund arbetsmiljö driver självledarskap som skapar framgång för organisationen – och vi har lösningarna för att utveckla den.

Wingspan ger moderna organisationer ett enkelt system för att möta “det nya normala” och arbeta med Corporate Health Responsibility på en strategisk nivå. CHR Assessment ger en djupgående helhetsbild av organisationens hållbarhet och förbättringspotential.

Med tydliga rapporter och digitala utbildningsprogram stärker vi organisationens förutsättningar för självlärande och säkerställer förändring.

Läs mer om vårt erbjudande

Föredrar du ett mer traditionellt format? Vi har samlat det allra viktigaste om oss i vårt faktablad.

Boka oss

Vill du ha hjälp?

Boka in oss.

Gratis.