Aktuellt på Wingspan

Vår metod och vår övertygelse

Vi kartlägger, implementerar struktur och standard för hållbara arbetsplatser.

Vi menar att motiverande arbetsuppgifter, varierat arbete och att ledarskapet till stor del kan vara avgörande för individens motivation i arbetet.

Här förklarar vi mer om vad vi på Wingspan anser är avgörande för arbetsplatser idag.

Läs mer om Wingspans historia

Det var på mitten av 1990 talet som startskottet gick till det som idag är Wingspan Company Culture AB. Här kan du följa resan från det att Eva Boström och Johan Hansson grundade Humatek till det som är dagens Wingspan.

Wingspan Onboarding

Nu är vår onboardingfilm klar! 

Filmen i sin helhet finns tillgänglig som stöd vid implementering av CHR Assessment i er organisation. 

Se introduktionen här.

Följ oss på Linkedin för att inte missa nästa del av filmen.