Vi har ett mantra:

Våra erbjudanden

Steg ett — kartläggning

Vi analyserar helheten.

När vi tar fram data kring ert företag använder vi oss av ett intelligent digitalt system, framtaget genom utvärderingar från över 50 000 medarbetare, inom en bredd av svenska företag. Inte bara en temperaturtagning, utan ett system för att förstå orsak och verkan, på alla nivåer i organisationen.

Hur mår vi – och varför? Hur stort är engagemanget – och vad består det av? Genom CHR Assessment genomför vi en djupgående kartläggning som låter alla i organisationen bidra med input och svara med garanterad anonymitet. Här kartlägger vi både arbetsmiljön, den organisatoriska hälsan och individuell medicinsk hälsa. Det är genom denna helhet som vi skapar riktiga resultat.

Därefter ges en omedelbar återkoppling i form av informativa analyser och rapporter som skapas i realtid, på organisationsnivå såväl som på grupp- och individnivå. Genom denna unika helhethetsbild kan alla på arbetsplatsen känna sig delaktiga i utvecklingen – oavsett arbetsfunktion eller plats i organisationen. Resultatet mynnar ut i ett CHR-index som ger ett sammanfattande utgångsläge för utveckling.

Områden
— Ledarskap & engagemang
— Arbetsmiljö
— Kompetens & självlärande
— Intern kommunikation
— Fysisk och psykosocial hälsa

Steg två — åtgärda

Vi skräddarsyr en åtgärdsplan.

Utifrån kartläggningen och ert resultat skapas en rapport i realtid, med konkreta åtgärdsförslag. Som arbetsgivare får du de utvecklingsmål och handlingsplaner du behöver för att driva förändringen. För att stärka organisationens självlärande förser vi organisationen med digitala utbildningsprogram och framgångsskapande rutiner. Vi ger även den nödvändiga dokumentation som krävs för ert arbetsmiljöarbete.

Områden
— Konkreta åtgärdsförslag
— Mål & handlingsplaner
— Digitala utbildningsprogram
— Nödvändig dokumentation
— Framgångsskapande rutiner

Steg tre — uppföljning

Vi säkerställer förändring.

Vi följer upp effekterna av genomförda åtgärder för att skapa långsiktiga resultat över tid. Genom anpassade digitala kartläggningar, baserade på ert resultat, ger systemet möjligheten att kartlägga hur ert arbete utvecklats inom utvalda områden som åtgärdats.

Vi har ett väl uppbyggt nätverk av erfarna och kompetenta rådgivare inom organisationsutveckling, förändringsarbete, arbetsmiljö och medicinsk hälsa, som vid behov finns med hela vägen eller delar av den. Vårt mål är att ni ska kunna använda ert CHR-index som ett certifikat för attraktion av framtidens talanger.

Områden
— Uppföljning av åtgärder
— Uppföljning över tid
— Certifikat för talangattraktion
Vårt index

Vi kallar det CHR.
Corporate Health Report.

Våra helhetslösningar utgår från ett intelligent digitalt system, CHR Assessment. Ett system som låter alla medarbetare ge djupgående input inom tre olika områden. Resultatet mynnar ut i ett CHR-index som ger ett utgångsläge för utveckling och ett certifikat för attraktion av framtidens talanger.

Organisatorisk hälsa.Hur väl fungerar ledarskapet och arbetsrelationerna inom er organisation? Vi kartlägger styrkor och förbättringsområden inom allt från samarbetsklimatet till individens självförtroende, engagemang och förändringsvilja.

Arbetsmiljö.Vi hjälper er utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och levererar den nödvändiga dokumentation som krävs för arbetsmiljöarbetet.

Medicinsk hälsa.Hur mår medarbetarna på det fysiska och personliga planet? En hållbar organisation byggs upp av friska individer. Därför ger vi alla möjligheten till överblick och individuellt ansvar.

Föredrar du ett mer traditionellt format? Vi har samlat det allra viktigaste om oss i vårt faktablad.

Boka oss

Vill du ha hjälp?

Boka in oss.

Gratis.