Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Nedan beskrivs hur Wingspan Company Culture AB (”vi eller ”oss”) behandlar personuppgifter i förhållande till dig som besökare på vår webbplats.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som besökare, enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Orderinformation
  • IP-nummer
  • Annan information som du lämnar via kontaktformulär

Uppgifter vi samlar in

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera och marknadsföra våra tjänster.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Som prenumerant av våra nyhetsbrev lagras dina personuppgifter i ändamålet att leverera kvalitativt innehåll, för detta krävs det att du som prenumerant aktivt skriver upp dig på våra listor. I vissa fall, där du har en kundrelation med oss, gör vi en intresseavvägning där du kan bli ombedd att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra enligt lag.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration, IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Vi använder oss av följande cookies:

  • Google Analytics och Albacross används för att bland annat mäta antal besökare, navigering, organisationers IP-adress och föra statistik.
  • Wordfence används för att öka säkerheten och förhindra intrångsförsök på webbplatsen.
  • WordPress används för optimering av hemsida och besöksupplevelsen, så som användarens val av språk.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och information kring vår hantering av dem. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade av oss utan onödigt dröjsmål.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud (se nedan). Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som behöver informationen, för att utföra sitt jobb, får tillgång till personuppgifter. De IT-system som används för att lagra personuppgifter skyddas med tekniska och organisatoriska åtgärder.

Dataskyddsombud

Wingspan Company Culture:s dataskyddsombud Viggeby Data är registrerad hos Datainspektionen.

Kontakta oss om du funderar över något:
Björn Larsson, Viggeby Data, bjorn.larsson@viggeby.com.