Vi gissar inte, vi vet att Wingspan kan bidra till utveckling av hållbara & självlärande organisationer.

Varför vi finns

Historien


Fröet till det som idag är Wingspan Company Culture startade redan för drygt 30 år sedan, när Eva Boström (grundare och ägare till Wingspan) rekryterades till General Motors internationellt och fick i uppdrag att vara med och driva en av världens största förändringsprojekt ”The Difference”.


Djupa analyser hade gjorts och man skulle nu göra en stor förändring tillsammans med ca 60 000 medarbetare. Olika kulturer skulle mötas och man hade uppfattningen att ”stolta medarbetare skapar stolta kunder som genererar lönsamhet”.


Påfylld med erfarenheter utifrån såväl lyckade insatser som tuffa utmaningar föddes tanken på att skapa ett intelligent verktyg, som på djupet kan kartlägga en organisations hälsa för att ge kunskap om vilka åtgärder som krävs för att utveckla organisationen i önskad riktning. Att gå från kvalificerade gissningar till fakta.


Eva satte ihop en grupp på 15 personer, med en bredd av olika kompetenser inom
psykologi, beteendevetskap, IT-arkitektur och statistik. Efter fyra års analys,
utformande och test hade gruppen ett klart frågebatteri som idag ligger till grund för CHR Assessment. 25 år senare och efter ca 60 000 respondenter, vet vi att CHR Assessment hjälper organisationer att bli hållbara.

Våra värderingar

Transparens

Vi tror att vägen framåt behöver ligga öppen och klar för att den ska leda till verklig utveckling. Därför värderar vi uppriktighet mot oss själva och andra, så att alla kan känna sig delaktiga.

Lyhördhet

Hälsa och mående är frågor som kräver öppenhet inför individuella upplevelser, reaktioner och behov. En responsiv mottaglighet som vi värderar som en konkret styrka.

Innovation

I tider av förändring krävs ett kreativt tänkande för att hantera och driva utveckling. I vår roll som förändringspartner så ser vi därför innovation och förmågan att lösa olika problem som en bärande faktor.

Hållbarhet

Vi tror på att skapa varaktigt engagemang som ger långsiktiga värden. Därför genomsyras vårt arbete av ett ansvarstagande för en hållbar utveckling och framtid. Ett helhetsperspektiv mot horisonten.

Varför välja oss
Kostnaden för sjuklöner (mdkr/år)
18,5
Kostnaden för samhället (mdkr)
80
Sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa
+60%
Varför vi finns

Sveriges arbetsplatser behöver sin fulla potential.

Engagemang och välmående kan uppfattas som ett abstrakt fenomen som är svårt att ta ett grepp om. Men enligt en uträkning av Svenskt Näringsliv uppgår den ökande sjukfrånvaron till en årlig kostnad på 18 miljarder för Sveriges arbetsgivare.

Detta är en förändring som är här för att stanna – men som går att förebygga. För samtidigt som sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa ökat med 60 % under de senaste tio åren, så finns idag kompetensen och verktygen att arbeta med organisatorisk hållbarhet på ett smartare sätt.

Wingspan finns till för att hjälpa företag att arbeta med Corporate Health Responsibility på en strategisk nivå för att utvinna sin fulla potential. Genom vår CHR Assessment får arbetsgivare en tydlig CHR-rapport av nuläget och en långsiktig helhetslösning för att driva verksamhetens utveckling mot önskat läge.

“Tillsammans med dagens moderna arbetsgivare vill vi skapa Sveriges mest hållbara, engagerade och lönsamma arbetsplatser. Ett sundare samhälle.”

Vårt mål är att CHR-index ska bli en ny internationell standard för att kartlägga, utvärdera och följa upp utvecklingen av en sund arbetsmiljö och självlärande organisation för att få delaktighet i förändringsarbeten. En vägledande helhetssyn för att skapa hållbara organisationer och ett sundare samhälle.

Var vi finns

Vi finns i hela Sverige.

Boka oss

Vill du ha hjälp?

Boka in oss.

Gratis.